salt time

salt time

s.e.l.a.m.a.t d.a.t.a.n.g

salam 1 malaysia...
salam kasih penyatu jiwa

Sunday, March 29, 2015

my future my desire

My man my hero..

Saya berharap 1 hari dia akn mengimamkn solat dan menjadi ketua dalam keluargaku..amin

No comments:

About Me

My photo
Melaka, Islam, Malaysia
Cheerful person.... always make funny n stupid jokes....